naar de homepage  
workshops cursussen docent contact
 

 
 

Stemworkshop A (één dag) – "Neem Je Stem Mee"
Stemworkshop B (één dag) - "Stem, lichaam, beweging"
Stemworkshop C (één dag of dagdeel) - "Afgestemd"
Workshop "Spreekbeentje voor Logopedisten" (2 uur)"
Werelddag van de Stem, 16 april "Deel je Stem - Hang de logopedist uit" (2 uur - vrije toegang)

Prijzen
Aanmelding en inschrijving

Sprekers, zangers, verteller en acteurs reageren enthousiast na een workshop. Zij zijn verbaasd over het werk met stem, spraak en de vele manieren van inpassing in het hoofddoel waarvoor zij bij elkaar zijn: spreken, zingen, vertellen, acteren!
Speels, krachtig, fysiek, inzichtverschaffend en met een prettige dosis humor geeft Alex zijn kennis door via deze workshops.
Voor iedereen die meer te weten wil komen over stem & spreken.

Kijk hieronder welk aanbod het beste past en neem contact op!

UITGELICHTE workshop:

24 juni 2017: Workshop Spreekbeentje voor logopedisten

Aanvang: 10:00u

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemworkshop A - "Neem je stem mee"

Voor iedereen* die "eens iets met stem wil doen".

Een dag intensief werken met je stem... in een decor van geluiden zoeken naar eindeloos materiaal. Je stem ontdekken, ontplooien, vrijgeven, en waarnemen: het plezier ontdekken van het experimenteren met je eigen geluid!

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Stemworkshop B - "Stem, lichaam, beweging"

Voor iedereen* die workshop A heeft gevolgd.

Deze workshop biedt extra mogelijkheid tot verdieping van het experiment. Niet alleen ontstaat zo meer 'grip' op je geluid, er komt ook meer 'begrip' voor de mogelijkheden van je stem, de relatie met je geschiedenis en je lichaam en voor de toepassingsmogelijkheden ervan.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemworkshop C - "Afgestemd"

Een workshop die op specifieke wensen en activiteiten is afgestemd.

Koren, theatergezelschappen, (studenten)vereningingen en gezelschappen die met een specifiek doel een workshop willen organiseren kunnen in gezamenlijk overleg bepalen wat de inhoud, het doel en de duur van de workshop moet zijn.

U wilt via het werken met stem en spraak aandacht besteden aan de communicatie, de interactie of de onderlinge afstemming. Dat wilt u op een plezierige, leerzaame, fysieke en interactieve wijze doen!

Of u wilt een specifieke activiteit (pleiten, vertellen, acteren, zingen, voordragen, presenteren, vergaderen, discussiëren, debatteren, enz.) belichten en uitwerken via training van (non)verbale vaardigheden.

Deze workshop kan als op zichzelf staande activiteit worden aangeboden of worden ingebed in de activiteit van een (thema)dag, werkweek, of serie lessen en lezingen.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop - "Spreekbeentje"

(Tijdens de werelddag van de stem op 16 april 2017 wordt een workshop spreekbeentje gegeven - zie wereldstemdag.nl)

Podiumkunstenaars, stem-, zang-, drama- en speldocenten die met het spreekbeentje (willen leren) werken krijgen tijdens deze workshop instructie over het gebruik van het spreekbeentje.
Daarnaast wordt gewerkt aan de toepassing, de oefengang en de afstemming op de specifieke leeromgeving en leerdoelen van de doelgroep (spreekberoep, voordracht, acteren, zang enz.).
De kosten van de workshop (€39,- incl. 21% btw) zijn inclusief spreekbeentje.

De workshop vindt plaats in de werkplaats van Rond Je Stem en duurt van 10:00 tot 12:00. Het maximale aantal deelnemers is 10.

Voor informatie of inschrijving: stuur een email met je gegevens (CONTACT).

Bekijk voor meer informatie over of aanschaf van het Spreekbeentje de speciale web-pagina: www.spreekbeentje.nl

Eerstvolgende workshop:

(zie website www.spreekbeentje.nl)

Aanvang: 10:00u

(Bent u logopedist? U kunt ook deelnemen aan de workshop Spreekbeentje speciaal voor logopedisten)

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop - "Hang de logopedist uit"

Workshop ter gelegenheid van de Werelddag van de Stem op 16 april 2017.

Het thema van de Werelddag van de stem dit jaar is: "Deel je Stem "

16 april is de dag dat je bij Rond Je Stem "de logopedist uit kunt hangen": luisteren naar stemmen en proberen een stem te be´nvloeden.

De beste manier om iets over je stem te leren is proberen iemand anders er iets over te leren... Alex Boon laat je in de huid kruipen van de logopedist - deel je stem en: ontdek ter plekke dat spreken niet zo vanzelfsprekend is...

Kom het 16 april dan uitproberen in de werkplaats van Rond Je Stem!

De workshop duurt van 14:00 tot 16:00. De toegang is vrij.

 

Geef van tevoren via email of telefonisch (070-3060840) even door dat je aan de workshop wilt deelnemen. Geef naam, emailadres en telefoonnummer door van degenen die mee willen doen en je ontvangt een bevestiging.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen:

De kosten voor het volgen van een workshop bedragen (starttarief gebaseerd op een minimum van 10 deelnemers) € 92,80 per persoon per dag of € 46,40 per persoon per dagdeel.
De maximumprijs (ongeacht het aantal deelnemers) bedraagt voor een dag € 1275,- en voor een dagdeel € 675,-
Prijzen zijn inclusief 21% btw.

Als organiserende partij beschikt u over of zorgt u voor een locatie die voldoende (in overleg) ruimte en minimale (verwarming, beluchting, stoelen, whiteboard) faciliteiten biedt. Koffie/thee en lunch voor de deelnemers worden door u als organiserende partij verzorgd.

Theorie en oefenmateriaal worden na afloop aan de vertegenwoordig(st)er van de organiserende partij toegestuurd via E-mail.

Voor de workshop "Spreekbeentje" gelden afwijkende tarieven - bekijk daarvoor de speciale web-pagina: www.spreekbeentje.nl

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

Aan een workshop kunnen minimaal 6 en maximaal 60 personen deelnemen.

Aanmelding geschiedt telefonisch en/of via email o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.

Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de annuleringsregeling**

terug naar boven

 

*N.B.
Stemworkshop.nl is uitdrukkelijk in het leven geroepen en bedoeld voor particulieren en hun persoonlijke ontwikkeling.
Professionals (zoals: logopedisten, acteurs, zangers, voiceovers) die aan de eigen vocale vaardigheden of de didactiek/pedagogiek van de stem willen werken...
alsook

buro's, instellingen en bedrijven die aan professioneel stem- en spraakgebruik (bij communicatie op verschillende niveau's, presentatie, onderhandeling, overleg, voorlichting, rechtspraak enz.) willen werken,
vinden een passend aanbod via de website van Rond Je Stem.

 

 

 

 

 

 

 

 

**Annuleringregeling
Bij annulering van een stemworkshop door Stemworkshop.nl, op welk moment dan ook, ontvangt de organiserende partij het totale door hem/haar betaalde bedrag retour, behalve als de organiserenede partij in overleg aangeeft het bedrag te willen reserveren voor een volgende of andere gelegenheid.

Bij annulering van een workshop door de organiserende partij wordt het totale bedrag gerestitueerd, indien meer dan 2 weken van tevoren wordt geannuleerd.
Bij annulering van een workshop door de organiserende partij wordt 80% van het betaalde bedrag gerestitueerd, indien meer dan 1 week van tevoren wordt geannuleerd.
Bij annulering door de organiserende partij in de week voorafgaand aan de workshop wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
Bij annulering van de workshop door de organiserende partij binnen 24 uur voorafgaand aan de workshop vindt geen restitutie plaats.
Prijsafspraken geschied van te voren op basis van het geschatte aantal deelnemers en staan vanaf dat moment vast; het risico voor deelnemers die niet op de workshop (kunnen) verschijnen is voor de organiserende partij.

 

terug naar boven