naar de homepage  
workshops cursussen docent contact
 

 
 

Stemcursus A (8 avonden) – "Op weg met je stem"
Stemcursus B (8 avonden) - "Van stem naar spraak"


Prijzen
Aanmelding en inschrijving

 

 

 

 

 

 

Stemcursus A - "Op weg met je stem"

Een cursus van 8 avonden, waarin het werken met de stem op twee manieren wordt verkend:

  • persoonlijk

Aan de hand van een reeks thema's en technieken verken je de werking van de stem, de verbondenheid van de stem met je lichaam en persoonlijke dynamiek en werk je aan het uitbreiden van je potentieel. Je waarneming wordt verrijkt en je wordt uitgedaagd om verder te gaan in je onderzoek. Zo gaan (zelf)kennis en (zelf)ontplooiing hand in hand.

  • in de groep

De groep biedt je een gevarieerde omgeving op het gebied van materiaal en stimulans. Je bent in de gelegenheid om je vaardigheden toe te passen samen met en op anderen. Verder biedt de groep speelruimte om te ontdekken hoe groot en gevarieerd het gebied van persoonlijk stemgeluid is. Solo-werk wordt afgewisseld met interactie en groepswerk.

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemworkshop B - "Van stem naar spraak"

Een cursus van 8 avonden, waarin de verbinding van je stem met je spraak wordt gelegd.

In deze cursus wordt stemgeluid rechtstreeks in relatie tot spraak en spreken gebracht. Het aandeel stem wordt in verhouding gebracht met het aandeel spreektechniek, de spreekvaardigheid, en de taal.

Aan de hand van verschillende thema's werk je met kennis, techniek en oefeningen aan de onderlinge samenhang tussen stem en spreken. We verkennen waaruit de verschillende elementen van spreken bestaan en hoe ze met met elkaar zijn verbonden. Zo leer je hoe je invloed kunt hebben op en variatie kunt aanbrengen in je manier van communiceren.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen:

De kosten voor het volgen van een cursus bedragen (gebaseerd op een minimum van 10 deelnemers) € 360,- per persoon, inclusief 21% btw. Het maximumt aantal deelnemers bedraagt 12.

Als organiserende partij beschikt u over of zorgt u voor een locatie die voldoende (in overleg) ruimte en minimale (verwarming, beluchting, stoelen, whiteboard) faciliteiten biedt. Koffie / thee voor de deelnemers worden door u als organiserende partij verzorgd.

Theorie en oefenmateriaal worden na afloop van iedere avond aan de vertegenwoordig(st)er van de organiserende partij toegestuurd via E-mail.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

Aan een cursus kunnen minimaal 10 en maximaal 12 personen deelnemen

Aanmelding geschiedt telefonisch en/of via email. Na aanmelding en voordat er definitiefve afspraken worden gemaakt, wordt tijdens een persoonlijk gesprek met de organisator(en) het doel, de inhoud en de vorm van de cursus samen besproken.

Cursustijden: een avond duurt 2 1/2 uur

 

*N.B.
Stemworkshop.nl is uitdrukkelijk in het leven geroepen en bedoeld voor particulieren en hun persoonlijke ontwikkeling.
Professionals (zoals: logopedisten, acteurs, zangers, voiceovers) die aan de eigen vocale vaardigheden of de didactiek/pedagogiek van de stem willen werken...
alsook

buro's, instellingen en bedrijven die aan professioneel stem- en spraakgebruik (bij communicatie op verschillende niveau's, presentatie, onderhandeling, overleg, voorlichting, rechtspraak enz.) willen werken,
vinden een passend aanbod op de website van Alex Boon .

terug naar boven